Processer

Skärande bearbetning

I vår moderna maskinpark klarar vi av att arbeta i en mängd olika material såsom skilda typer av stål, aluminium, rostfritt och gjutgods/segjärn. Till våra väl etablerade kunder tillverkar vi en rad olika sorters komponenter. Våra produkter utmärker sig genom den höga kvaliten och precisionen.

Vaxelhus

Kvalificerad bearbetning

Vår personals samlade kunskap, erfarenhet och entusiasm är en av våra främsta styrkor. I kombination med en modern och kraftfull maskinpark kan vi säkerställa kvalificerad bearbetning genom kvalitetssäkrade processer och precisa resultat. 

Knivskarp
precision

Head
Part

Kvalitet genom hela fabriken

Miljöpolicy

Vår intressenter har höga förväntningar på allt vi gör. Vi strävar efter att göra mer än bara matcha dessa förväntningar. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra processer för att säkerställa överensstämmelse och effektivitet i vårt miljöledningssystem och jobba efter de nationella miljömålen.

Vi har ett miljöåtagande, vilket innebär att vi ska:

 • Fastställa, säkerställa och efterleva föreskrifter och lagkrav.
 • Följa standarder, kundspecifika krav samt nationella och internationella krav.
 • Implementera dessa krav i våra processer och vår organisation.
 • Ständigt förbättra våra processer och enligt de nationella miljömålen minska.
 • Energianvändning per producerad timme.
 • Andel brännbart avfall och öka.
 • Antal ton per transport.
 • Kommunicerar tydligt och regelbundet med alla intressenter.
 • Ge långsiktig intressentvård.
 • Främja en sund inställning till miljön och bildar en miljövänlig kultur.
 • Att alla i organisationen, oavsett position, har ett ansvar att skydda miljön.

Kvalitetspolicy

Våra kunder har höga förväntningar på allt vi gör. Vi strävar efter att göra mer än bara matcha dessa förväntningar. Vårt mål är att ständigt förbättra kvaliteten på våra processer för att säkerställa överensstämmelse och effektivitet i vårt kvalitetsstyrningssystem.

Vi har ett kvalitetsåtagande, vilket innebär att vi:

 • Tar oss tid att fullt ut förstå våra kunders behov.
 • Alltid följer standarder, kundspecifika krav, nationella och internationella krav.
 • Implementerar dessa krav i våra processer och vår organisation.
 • Ständigt förbättrar våra processer.
 • Kommunicerar tydligt och regelbundet med varje kund.
 • Ger långsiktig kundvård.
 • Främjar en inställning till kvalitet och bildar en ”kvalitetskultur”.
 • Alla anställda är ansvariga för kvalitet.
Ytmatning
Godkand
Truck
Truck mobile