Kvalitetspolicy

Våra kunder har höga förväntningar på allt vi gör. Vi strävar efter att göra mer än bara matcha dessa förväntningar. Vårt mål är att ständigt förbättra kvaliteten på våra processer för att säkerställa överensstämmelse och effektivitet i vårt kvalitetsstyrningssystem.

Vi har ett kvalitetsåtagande, vilket innebär att vi ska:

N

Tar oss tid att fullt ut förstå våra kunders behov.

N

Alltid följer standarder, kundspecifika krav, nationella och internationella krav.

N

Implementerar dessa krav i våra processer och vår organisation.

N

Ständigt förbättrar våra processer.

N

Kommunicerar tydligt och regelbundet med varje kund.

N

Ger långsiktig kundvård.

N

Främjar en inställning till kvalitet och bildar en ”kvalitetskultur”.

N

Alla anställda är ansvariga för kvalitet.