Kvalitetsledningssystem enligt IATF 16949

Arbetet med kvalitetssäkring började relativt tidigt i företagets historia. Redan 1989 påbörjade vi detta arbete som stegvis förbättrades varvid vi kunde certifiera oss enligt allt mer avancerade standards. När vi år 2003 certifierade oss enligt ISO/TS 16949 var vi bland de första företagen i Sverige som gjorde det. EDM är nu certifierat enligt IATF 16949.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Sedan år 2002 har vi på företaget ett fungerande miljölednings-system och vi är certifierade enligt ISO 14001. Precis som i företagets kvalitetsarbete handlar miljöarbetet i mångt och mycket om ständiga förbättringar.

Genom miljöledningssystemet har vi tagit kontroll över och kan hantera miljöaspekter som avfallshantering, användning av naturtillgångar och energianvändning. Istället för spridda ”miljöprojekt” ger miljöledningssystemet den överblick som gör att miljöarbetet fungerar i vardagen.

EDM Bokmarke